ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน EV

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Page 1 of 2


Invalid Input
กรุณาระบุ ชื่อ - นามสกุล ของท่านด้วยค่ะ
Invalid Input
กรุณาระบุ อายุของท่านด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input
กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์ ของท่านด้วยค่ะ
กรุณาระบุ Line ID ของท่านด้วยค่ะ
กรุณาระบุอีเมล์ของท่านด้วยค่ะ

อาชีพ

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
โปรดระบุ
กรุณาแนบสลิปการโอนเงินของท่านด้วยค่ะ

เมื่อสมัคร ชำระมัดจำ จำนวน 25,800 บาท แล้ว กรุณาชำระเงินที่เหลือเต็มจำนวน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
หากชำระภายหลังวันดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่ามัดจำ